Muziek, het is van alle culturen, en we hebben er niet meer voor nodig dan ons eigen lichaam. Hoe mooi kan het zijn!

Muziek verbindt, muziek overstijgt grenzen, muziek geneest en muziek geeft uitdrukking aan onze gevoelens. Als we jarig zijn wordt er voor ons gezongen, bij sportwedstrijden laten supporters zich horen door middel van muziek en bij bijna iedere uitvaart zal er een of ander lied klinken.

Muziek maken kunnen we allemaal, het is gelukkig niet alleen weggelegd voor virtuoze concertmusici of beroemde popzangers.

En wat nog mooier is, muziek maken kunnen we samen. En juist deze samenwerking maakt het meedoen aan muziekcirkels zo waardevol. Voorbeelden zijn samen zingen van ‘liedjes uit de oude doos’ door ouderen. Zingen werkt dan als een tijdmachine. Bij vluchtelingen in AZC’s kan het musiceren helend werken en het contact leggen met anderen makkelijker maken. Kinderen kunnen helemaal opgaan in het spelen op trommels en andere percussie instrumenten. Om maar wat voorbeelden te noemen.

Als je muziek maakt, of het zingen is of een instrument bespelen, het is onmogelijk om op dat moment aan wat anders te denken.

Om samen muziek te maken is het nodig om naar elkaar te luisteren. Spelletjes met vraag en antwoord, elkaar opjagen of juist langzamer laten gaan, humor in muziek (een groot mysterie), en dat alles zonder één woord te hoeven wisselen.

De taal van muziek is universeel. Er zijn wel verschillende muziekstijlen en verschillende -culturen, maar het mooie is dat door het samen muziek te maken je elkaar beïnvloeden en inspireren kan.